Skip to the content

Menu

Uitvaartverzorging

Het regelen van een uitvaart is niet eenvoudig. Zeker niet als u er nog niet eerder mee geconfronteerd bent geweest. Heeft u wel eens nagedacht over uw eigen uitvaart of die van uw naasten? Hoe zou u willen dat de uitvaart verloopt? Uitbundig of juist ingetogen? Vragen waar men niet altijd voortijdig over nadenkt.

Gelukkig kunt u, wanneer het moment aanbreekt, een beroep doen op de jarenlange ervaring van onze uitvaartverzorgers. Gezamenlijk met hem kunt u invulling geven aan een uitvaart in gedachte van uw dierbare.

Uiteraard kunt u uw wensen ook vooraf in een persoonlijk gesprek laten blijken. Dat kan zeker een grote steun voor de nabestaanden zijn mocht het moment van afscheid daar zijn.

Zorg naar wens, vanaf het eerste contact.
Bel met: 0518 - 401 000 (optie 2) of 06-22445776

Rouwservice

Naast complete uitvaartverzorging staan wij reeds decennia uitvaartverzorgers uit de regio bij met rouwservice op maat. Met hem of haar houdt Beimers nauwlettend contact voor het leveren van uitvaartkisten, rouwartikelen, en uiteraard het plannen van eventueel transport van de overledene of staatsievervoer bij begrafenis of crematie.

Verzekeringen

Heeft u een uitvaartverzekering lopen? Ook dan kunt u gerust een beroep doen op de goede zorg van Beimers Uitvaartverzorging. Bij diverse verzekeringsmaatschappijen kunnen wij rechtstreeks de kosten en of polissen voor u declareren. Enkele maatschappijen hebben afspraken met bepaalde uitvaartondernemers maar u bent zeker niet verplicht deze ook in te schakelen. We durven wel te beweren dat u met Beimers altijd beter uit bent. Bij ons heeft u een vast aanspreekpunt, wel zo vertrouwd.

U heeft altijd een vrije keus in de uitvaartverzorger, die u begeleidt bij het regelen van een uitvaart. Uw verzekeraar lichten wij als service voor u in. In de regel bent u zelfs goedkoper uit omdat u bij Beimers Uitvaartverzorging alleen voor die diensten betaalt die ook daadwerkelijk worden afgenomen.

Budget

Geen verzekering of een smalle beurs, dat maakt bij Beimers niet uit. Juist dan komen onze kwaliteiten naar voren om met een beperkt budget een waardig afscheid mogelijk te maken. Wat dat betreft zijn wij helder omtrent de kosten. U bepaalt het budget en met de uitvaartverzorger wordt er vooraf ,indien gewenst, een begroting opgesteld. Wel zo helder!

Uitvaartverenigingen

Ontstaan vanuit de toen alom geldende systeem van “burenplicht” vormden zich midden 1800 de eerste uitvaartverenigingen in Friesland. Waarmee rond 1900 tot op de dag van vandaag er bijna in elk dorp van Friesland wel een begrafenisvereniging te vinden is.

Uitvaartverenigingen houden het thema “doodgaan” bij u in de regio “levendig”. Sommigen dus al meer dan een eeuw. Er is altijd wel een vereniging bij u in de buurt. Laat u informeren wat zij voor u kunnen betekenen.

In de regio noordwest Friesland werkt Beimers Rouwservice nauw samen met diverse uitvaartverzorgers en verenigingen.

Daarbij kan gedacht worden aan het leveren van uitvaartkisten, inhuren van een van onze rouwauto’s voor het transport van overledenen bij overbrengingen en of begrafenissen en crematies. Maar ook kunnen nabestaanden via de uitvaartverzorger een beroep doen op het leveren van plaatkoelingen t.b.v. (thuis)opbaringen. Voor opbaringen op bed kan gebruik worden gemaakt van de speciale bedkoelingen die Beimers daarvoor beschikbaar heeft.

Tevens staan we de uitvaartverzorgers van de verenigingen verder bij met diverse hand- en spandiensten zoals het behulpzaam zijn bij het kisten en kan er eventueel worden geholpen bij de eerste dienstverlening. Ook hier geldt; zorg naar wens, vanaf het eerste telefoontje.

Overigens kunnen alle uitvaartverzorgers een beroep doen op de jarenlange ervaring van Beimers Rouwservice.
Vraag uw uitvaartverzorger contact op te nemen met 0518-401000.

Onderstaand de verenigingen die met Beimers samenwerken.

1. Achlum
Uitvaartvereniging
"De laatste eer" 

Secretaris: S. Hoekstra
Ludingaweg 5a
8862 BL Harlingen
(0517) 641364

fam.s.hoekstra@hetnet.nl

www.achlum.info

2. Berlikum
Uitvaartvereniging
"De laatste eer" 

Secretaris: R. Algra-Alkema
Krússtrjitte 2
9041 BV Berltsum
(0518) 462375

dle.berlikum@gmail.com

www.dleberlikum.nl

3. Bitgum-Bitgummole-Ingelum
Utfeartferiening
"De Ferbining"

Secretaris: P. Tigchelaar
Dyksterhuzen 12
9045 TT Bitgummole
(058) 2531748

secretariaat@deferbining.nl

www.deferbining.nl

4. Dongjum
Uitvaartvereniging Dongjum

Secretaris: S. van der Wal
Sexbierumerweg 4
8802 PK Franeker
(0517) 392684

sietsevanderwal@ziggo.nl

www.dongjum-boer.nl

5. Herbayum
Uitvaartvereniging
"De laatste eer" 

Secretaris: J.J. Hettinga
Marten van der Hemlaan 16
8802 BW Franeker
(0517) 392629

begrafenisvereniging.herbaijum@gmail.com

www.herbayum.nl

6. Hitzum
Uitvaartvereniging
"De laatste eer" 

Secretaris: J. Kampen
(0517) 452806

joukjekampen@hotmail.com

www.hitzum.com

7. Midlum
Uitvaartvereniging
"Liefde & Eendracht"

Secretaris: K. van Velzen
Schokkerhof 29
8862 PM Harlingen
(0517) 419142

8. Schalsum
Uitvaart te Schalsum

T.W. Kansil-Rodenhuis
Van Andel-ripkestraat 33
8802 XB Franeker
(0517) 391725

9. Sexbierum-Pietersbierum
Uitvaartvereniging
"De laatste eer" 

Secretaris: T. Tjallingii
De Kampen 29
8855 DA Sexbierum

dleer1878@gmail.com

www.uitvaartvereniging-delaatsteeer-sexbierum-pietersbierum.nl

10. St. Annaparochie-Nij Altoenae
Uitvaartvereniging St. Anna

Secretaris: P.de Grijs
Schuringaweg 15
9072 AG Nij Altoenae
(0518) 400000

www.uitvaartstanna.nl

11. St. Jacobiparochie
Uitvaartvereniging

Secretaris: A. Sijbesma-Visser
Kadal 21
9079 KT St. Jacobiparochie
(0518) 491040

uitvaartver.stjacob@gmail.com

12. Tzum
Uitvaartvereniging 
"De laatste eer"

Secretaris: G. Elgersma-Palma
Wommelserweg 80
8804 NN Tzum
(0517) 452988

gerbrichelgersma-t@telfort.nl

www.tsjom.nl

13. Tzummarum-Fridgum
Uitvaartvereniging
"Onderlinge voorzorg is nuttig" 

Secretaris: P. Haarsma
W. Koningsstrjitte 22
8851 GT Tzummarum
(0518) 481770

piethaarsma@ziggo.nl

www.onderlingevoorzorgisnuttig.nl

14. Wijnaldum
Uitvaartvereniging
"De laatste eer" 

Secretaris: F. Buren
Foarryp 12
8857 RE Wijnaldum
(0517) 591115

dlewijnaldum@gmail.com

www.uitvaartvereniging-wijnaldum.nl

Beimers Rouwservice & uitvaartverzorging

Een begrip in uitvaart in de regio Waadhoeke en daarbuiten